Aiginio News - Εφημερίδα Πιερίας

Switch to desktop

ΕΕ: Πρόσφυγες δεν είστε καλοδεχούμενοι στην Ευρώπη! Αλλαγές στο καθεστώς χορήγησης ασύλου κι αντιδράσεις

"Πρόσφυγες δεν είστε καλοδεχούμενοι στην Ευρώπη"! Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος  σχετικά με τις αλλαγές που αποφάσισε την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Ένωση στο καθεστώς της χορήγησης ασύλου και στην επαναγκατάσταση των προσφύγων οι οποίοι φθάνουν νόμιμα στη χώρα μας.

Το σχέδιο που παρουσίασε σήμερα ο Επίτροπος Μεταναστευτικής Πολιιτικής της ΕΕ Δημήτρης Αβραμόπουλος προβλέπει : 

α) Να αντικατασταθεί η οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου από κανονισμό που θα θεσπίζει μια πλήρως εναρμονισμένη κοινή διαδικασία διεθνούς προστασίας στην ΕΕ, ώστε να μειωθούν οι διαφορές στα ποσοστά αναγνώρισης από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, να αποτρέπονται οι δευτερογενείς μετακινήσεις και να καθιερωθούν κοινές αποτελεσματικές διαδικαστικές εγγυήσεις για τους αιτούντες άσυλο.

β)Τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν μόνα τους πόσα άτομα πρέπει να επανεγκαθίστανται κάθε χρόνο, και θα λαμβάνουν ενίσχυση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ύψους 10.000  για κάθε πρόσφυγα ο οποίος θα επαναγκαταστείθεται . 

Οι αλλαγές που προτείνει η Κομισιόν για τους πρόσφυγες δέχεται ήδη εντονη κριτική από τις διεθνείς οργανώσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και από την Ύπατη Αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, 

Επί της ουσίας οι επικριτές των αλλαγών υποστηρίζουν ότι με τις αλλαγές που προωθεί η Κομισιόν, από τη μία έχει σκοπό στην ουσία να αποτρέψει την παράνομη  μετανάστευση και κυρίως όσους πρόσφυγες δεν κατάγονται από τη Συρία,  να περνούν στην Ευρώπη και από την άλλη με το δικαίωμα κάθε  κράτους μέλους να καθορίζει τον αριθμό των προσφύγων που θα δέχεται να φιλοξενήσει.

Επί της ουσίας πρόκειται  "για ένα κουτί με ωραίο περιτύλιγμα, αλλά κενό περιεχομένου" , υποστηρίζουν τα μέλη των ΜΚΟ, κάνοντας λόγο για ένα άϋλο φράκτη που υψώνει η Ευρώπη, με σκοπό να ανακόψει τις  ανεξέλεγκτες προσφυγικές ροές.

"Οι προτάσεις που παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν σκοπό να βελτιώσουν την προστασία των προσφύγων παγκοσμίως, αλλά να περιορίσουν τις ροές της παράνομης μετανάστευσης στην Ευρώπη. Χρησιμοποιούν καλά εργαλεία, αλλά με κακό για τους πρόσφυγες αποτέλεσμα.Χρησιμοποιούν όμορφα λόγια, που από πίσω κρύβουν τις κυνικές τους προθέσεις" , ήταν η σκληρή δήλωση του Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Ύπατης Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Johm Dalhuisen. 

Από τη άλλη μεριά , ο Ευρωπαίος Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος έκανε λόγο για αλλαγές που σκοπό έχουν "να καθιερώσουν μια πραγματικά κοινή διαδικασία χορήγησης ασύλου και να διασφαλίσουν ότι οι αιτούντες άσυλο θα αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο τρόπο χωρίς διακρίσεις, ανεξάρτητα από το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλουν την σχετική αίτηση. 
Στόχος μας είναι να υπάρχει ένα κοινό σύστημα, γρήγορο και αποτελεσματικό, που να βασίζεται σε εναρμονισμένους κανόνες και αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών.».

Όσον αφορά τις αλλαγές στις διαδικασίες επαναγκατάστασης ο κ. Αβραμόπουλος δήλωσε ότι:" Η σημερινή πρόταση συμβάλλει σημαντικά στις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε νόμιμες οδούς που θα παρέχουν σε όσους το χρειάζονται τη δυνατότητα να εισέλθουν με ασφάλεια και να λάβουν προστασία στην ΕΕ. Είναι αναπόσπαστο μέρος του ευρύτερου στόχου μας να διασφαλίσουμε την παροχή προστασίας σε όσους την έχουν ανάγκη, να μειώσουμε τα κίνητρα για παράνομη μετανάστευση και να προστατεύσουμε τους μετανάστες από την εκμετάλλευση που υφίστανται από τα δίκτυα λαθρομετανάστευσης αλλά και από τους κινδύνους του ταξιδιού τους προς την Ευρώπη".

Οι αλλαγές που προτείνει η Κομισιόν στη διαδικασία παροχής ασύλου είναι οι εξής:

απλουστεύονται, αποσαφηνίζονται και συντομεύονται οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου: η συνολική διαδικασία συντομεύεται και απλουστεύεται, καθώς οι αποφάσεις πρέπει κανονικά να λαμβάνονται εντός έξι μηνών το πολύ. Θεσπίζονται μικρότερες προθεσμίες (από έναν έως δύο μήνες) ιδίως για περιπτώσεις στις οποίες οι αιτήσεις κρίνονται απαράδεκτες ή προδήλως αβάσιμες, ή στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται η διαδικασία ταχείας διεκπεραίωσης. Θεσπίζονται επίσης προθεσμίες για την άσκηση προσφυγών (από μία εβδομάδα έως έναν μήνα) και για αποφάσεις επί της πρώτης προσφυγής (από δύο έως έξι μήνες).

καθιερώνονται κοινές εγγυήσεις για τους αιτούντες άσυλο: τα άτομα που ζητούν άσυλο θα έχουν δικαίωμα σε προσωπική συνέντευξη και δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση, ήδη από το στάδιο της διοικητικής διαδικασίας. Προβλέπονται ενισχυμένες εγγυήσεις για τους αιτούντες άσυλο με ειδικές ανάγκες καθώς και για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, για τους οποίους πρέπει να ορίζεται κηδεμόνας το αργότερο πέντε ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης.

εξασφαλίζονται αυστηρότεροι κανόνες για την καταπολέμηση της κατάχρησης: θεσπίζονται νέες υποχρεώσεις συνεργασίας με τις αρχές, καθώς και αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των υποχρεώσεων. Κυρώσεις για κατάχρηση της διαδικασίας, έλλειψη συνεργασίας και δευτερογενείς μετακινήσεις, οι οποίες σήμερα είναι προαιρετικές, γίνονται υποχρεωτικές και περιλαμβάνουν την απόρριψη της αίτησης ως ανακληθείσας σιωπηρά ή προδήλως αβάσιμης, ή την εφαρμογή της ταχείας διαδικασίας.

εναρμονίζονται οι κανόνες για τις ασφαλείς χώρες: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει και καθιστά υποχρεωτική την εφαρμογή της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας. Προτείνει επίσης να αντικατασταθούν πλήρως οι εθνικοί χαρακτηρισμοί ασφαλών χωρών καταγωγής και ασφαλών τρίτων χωρών από ευρωπαϊκούς καταλόγους ή χαρακτηρισμούς σε επίπεδο ΕΕ εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος του κανονισμού.

Όσον αφορά στο σύστημα μετεγκατάστασης, η Κομισιόν προτείνει:

Το νέο πλαίσιο της ΕΕ για την επανεγκατάσταση καθορίζει μια κοινή δέσμη τυποποιημένων διαδικασιών για την επιλογή και τη μεταχείριση των υποψηφίων για επανεγκατάσταση. Προσδιορίζει επίσης τα κοινά κριτήρια επιλεξιμότητας για επανεγκατάσταση στην ΕΕ, στο πλαίσιο των σχετικών στοχευμένων προγραμμάτων της ΕΕ, καθορίζει κοινά αίτια αποκλεισμού υποψηφίων καθώς και το είδος της διαδικασίας επανεγκατάστασης (συνήθης ή ταχεία διαδικασία) που πρέπει να εφαρμόζεται.

Για να στηρίξει τις προσπάθειες επανεγκατάστασης που καταβάλλουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των στοχευμένων προγραμμάτων της ΕΕ, η Επιτροπή θα χορηγεί 10.000 ευρώ€ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για κάθε άτομο που επανεγκαθίσταται. Τα κονδύλια θα διατεθούν από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) της ΕΕ. Οι επανεγκαταστάσεις που πραγματοποιούνται εκτός του πλαισίου της ΕΕ για την επανεγκατάσταση δεν θα στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

Το ΗΒ και η Ιρλανδία μπορούν να συμμετέχουν στην εφαρμογή του κανονισμού εφόσον το επιλέξουν, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρωτόκολλα που επισυνάπτονται στις Συνθήκες. Η Δανία δεν συμμετέχει στην έγκριση του παρόντος κανονισμού και δεν δεσμεύεται από αυτόν, ούτε υπόκειται στην εφαρμογή του.

Topontiki.gr

Copyright © 2009 Aiginio News | All rights reserved

Top Desktop version