Aiginio News - Εφημερίδα Πιερίας

Switch to desktop

Στρασβούργο, 15 Δεκεμβρίου 2015 -Μια Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή σύνορα και να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σήμερα υιοθετώντας μια σημαντική δέσμη μέτρων για να διαχειρίζονται τα εξωτερικά σύνορα της εε και να προστατεύει τη ζώνη σένγκεν χωρίς εσωτερικά σύνορα. 

Οι σημερινές προτάσεις θα βοηθήσουν να διαχειρίζονται τη μετανάστευση πιο αποτελεσματικά, να βελτιώσει την εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τη διασφάλιση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων.

Η Επιτροπή προτείνει να καθιερωθεί μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή σύνορα και να διασφαλιστεί μια ισχυρή και κοινή διαχείριση των Εξωτερικών συνόρων.

Να αυξηθεί περαιτέρω η ασφάλεια για τους πολίτες της Ευρώπης, η επιτροπή προτείνει επίσης να θεσπίσουμε συστηματικούς ελέγχους κατά των σχετικών βάσεων δεδομένων για όλους τους ανθρώπους που εισέρχονται ή εξέρχονται από το χώρο του Σένγκεν.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρώτος αντιπρόεδρος frans timmermans είπε: " σε μια περιοχή της ελεύθερης κυκλοφορίας χωρίς εσωτερικά σύνορα, τη διαχείριση των Εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης πρέπει να είναι μια κοινή ευθύνη. Η κρίση έχει εκθέσει σαφείς αδυναμίες και τα κενά σε σχέση με τους υφιστάμενους μηχανισμούς που στοχεύουν στη διασφάλιση ότι τηρούνται τα πρότυπα της ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι πλέον καιρός να περάσουμε σε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των συνόρων. Τα Ευρωπαϊκά σύνορα και ακτοφυλακή θα συγκεντρώσει μια ενισχυμένη υπηρεσία, με την ικανότητα να αντλεί από το απόθεμα των ανθρώπων και εξοπλισμού, και οι αρχές των κρατών μελών, οι οποίοι θα συνεχίσουν να ασκούν μέρα-Σε-Μέρα διαχείρισης των συνόρων. Το σύστημα προτείνουμε θα επιτρέψει την ταυτοποίηση των τυχόν αδυναμίες σε πραγματικό χρόνο, ώστε να μπορούν να διορθωθεί γρήγορα, και να βελτιώσουμε τη συλλογική μας ικανότητα να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά καταστάσεις κρίσης όπου ένα τμήμα των Εξωτερικών συνόρων είναι τοποθετημένο κάτω από ισχυρή πίεση."

Ο Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για θέματα μετανάστευσης, Εσωτερικών υποθέσεων και ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος πρόσθεσε: " η τρέχουσα μετανάστευση και τις προκλήσεις ασφαλείας δεν γνωρίζουν σύνορα, και απαιτούν μια πραγματικά ευρωπαϊκή προσέγγιση. Πού frontex συνήθιζε να περιορίζεται στην υποστήριξη των κρατών μελών στη διαχείριση των Εξωτερικών συνόρων τους, τα νέα σύνορα οργανισμός θα προχωρήσουμε πέρα από αυτό. Τι δημιουργούμε σήμερα είναι περισσότερη Ευρώπη: να διαχειρίζονται τα εξωτερικά μας σύνορα, να εντείνει αποδόσεις των παράτυπων μεταναστών, για να επιτρέψει το άσυλο μας, και αυτό μπορεί να λειτουργήσει για όσους έχουν ανάγκη και να ενισχύσουμε τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα σύνορα πακέτο που παρουσιάζουμε σήμερα θα αυξήσει την ασφάλεια για τους πολίτες μας και την εξασφάλιση υψηλών προδιαγραφών διαχείρισης των συνόρων."
Μια Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή σύνορα και
Τα Ευρωπαϊκά σύνορα και ακτοφυλακή θα συγκεντρώσει μια ευρωπαϊκή ακτοφυλακή σύνορα και χτίστηκε από τον οργανισμό frontex και το κράτος μέλος των αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των συνόρων, ποιος θα συνεχίσει να ασκεί την ημέρα-Να-Μέρα διαχείρισης των Εξωτερικών συνόρων.
Η νέα Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή σύνορα και θα πρέπει:
Μια γρήγορη απόθεμα των συνοριοφυλάκων και τεχνικού εξοπλισμού: Ο οργανισμός θα είναι σε θέση να αξιοποιήσουμε τουλάχιστον 1,500 ειδικούς που μπορούν να αναπτυχθούν σε λιγότερο από 3 μέρες. Για πρώτη φορά ο οργανισμός θα είναι σε θέση να αποκτήσει τον ίδιο τον εξοπλισμό και να επιστήσουμε σε μια πισίνα του τεχνικού εξοπλισμού που παρέχονται από τα κράτη μέλη. Εκεί δεν θα είναι πλέον έλλειψη προσωπικού ή υλικού, για τις πράξεις των ευρωπαϊκών συνόρων. Η νέα υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού θα είναι διπλάσια από αυτή του frontex, για να φτάσουν τα 1,000 μόνιμο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων πράκτορες πεδίου, μέχρι το 2020.


Μια παρακολούθηση και εποπτικό ρόλο: μια παρακολούθηση και ανάλυση κινδύνου κέντρο θα συσταθεί για την παρακολούθηση των μεταναστευτικών ροών προς και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διενεργούν ανάλυση κινδύνου και υποχρεωτικές εκτιμήσεις ευπάθειας για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση αδύνατα σημεία.

Αξιωματικοί σύνδεσμοι θα να αποσπάται από τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν παρουσία στο έδαφος, όπου τα σύνορα είναι σε κίνδυνο.

Ο οργανισμός θα είναι σε θέση να εκτιμήσει την επιχειρησιακή ικανότητα, τεχνικού εξοπλισμού και των πόρων των κρατών μελών να αντιμετωπίσουν προκλήσεις στα εξωτερικά τους σύνορα και απαιτούν από τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό όριο σε περίπτωση ευπάθειες.


Το δικαίωμα να παρέμβει: Τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν κοινές επιχειρήσεις και ταχεία σύνορα παρεμβάσεις, και ανάπτυξη των ευρωπαϊκών συνόρων και ακτοφυλακή ομάδες να υποστηρίξουν αυτές. Πού ελλείψεις epiménoun ή όταν ένα κράτος μέλος είναι κάτω από σημαντική μεταναστευτική πίεση βάζοντας σε κίνδυνο την εθνική δράση ανάτοέατου σένγκεν δεν είναι επικείμενη ή όχι αρκετά, η επιτροπή θα μπορέσει να υιοθετήσει μια εκτελεστική απόφαση, διαπιστώνοντας ότι η κατάσταση σε ένα συγκεκριμένο τμήμα των Εξωτερικών συνόρων Απαιτεί επείγουσα δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό θα επιτρέψει στον οργανισμό να παρέμβει και να αναπτύξει ευρωπαϊκά σύνορα και ακτοφυλακή ομάδες για να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται μέτρα στο έδαφος ακόμα και όταν ένα κράτος μέλος είναι ανίκανο ή δεν επιθυμεί να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Ακτοφυλακή επιτήρηση: Εθνικής Ακτοφυλακής θα αποτελέσει μέρος των ευρωπαϊκών συνόρων και ακτοφυλακή στο βαθμό που εκτελούν καθήκοντα ελέγχου των συνόρων. Τις εντολές της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ελέγχου της αλιείας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια στη θάλασσα θα στοιχιθεί στο νέο Ευρωπαϊκό σύνορα και την ακτοφυλακή.

Οι τρεις υπηρεσίες θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν κοινά επιχειρήσεων παρακολούθησης, για παράδειγμα με την από κοινού λειτουργικό τηλεκατευθυνόμενων συστήματα αεροσκαφών (κηφήνες) στη Μεσόγειο θάλασσα.

Μια εντολή να εργαστούν σε τρίτες χώρες: Η υπηρεσία θα έχει μια νέα εντολή να στείλει υπαλλήλωνσυνδέσμων για εκτόξευση και κοινές επιχειρήσεις με γειτονικές τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών στο έδαφός τους.
Ένα ισχυρότερο ρόλο στην επιστρέφει: ένα ευρωπαϊκό γραφείο επιστροφής θα καθορίζονται στο πλαίσιο του οργανισμού, για να είναι δυνατή η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής επιστροφή ομάδες παρέμβασης αποτελείται από συνοδοί, οθόνες και επιστροφή ειδικούς που θα εργαστεί για την αποτελεσματική επιστροφή παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών. Ένα πρότυπο ευρωπαϊκής ταξιδιωτικό έγγραφο για αντάλλαγμα θα εξασφαλίσει μια ευρύτερη αποδοχή τους από τις τρίτες χώρες.

Εγγύηση της εσωτερικής ασφάλειας: Ο οργανισμός θα περιλαμβάνουν του διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας στην κοινωνική κινδύνου συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς της Ένωσης και διεθνείς οργανώσεις για την πρόληψη της τρομοκρατίας, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων.
Συστηματικών ελέγχων των πολιτών της εε στα εξωτερικά σύνορα
Για να αυξήσουν την ασφάλεια εντός της ζώνης σένγκεν, η επιτροπή προτείνει μια στοχευμένη τροποποίηση του Κώδικα συνόρων του σένγκεν να εισαγάγει υποχρεωτικές συστηματικών ελέγχων των πολιτών της εε στα εξωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα. Υποχρεωτική ελέγχους για τους πολίτες της εε θα εισαχθεί εναντίον βάσεων δεδομένων, όπως το σύστημα πληροφοριών σένγκεν, η interpol κλεμμένο και έχασε τα ταξιδιωτικά έγγραφα βάσης δεδομένων και των σχετικών εθνικών συστημάτων, προκειμένου να εξακριβωθεί ότι τα πρόσωπα που αφικνούνται δεν αποτελούν απειλή για τη δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια. Εξάλλου, η πρόταση ενισχύει την ανάγκη να επαληθεύουν τα βιομετρικά στοιχεία στα διαβατήρια των πολιτών της εε στην περίπτωση της αμφιβολίες για τη γνησιότητα του διαβατηρίου ή σχετικά με τη νομιμότητα του κατόχου.

Επίσης, οι έλεγχοι θα τώρα είναι υποχρεωτική όταν βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στην αρχή, από τους ελέγχους για τα έγγραφα και τα πρόσωπα που μπορούν να διεξαχθούν παράλληλα, οι αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να σχετικές βάσεις δεδομένων χωρίς καθυστέρηση συνοριακές πύλες.

Ο Κανονισμός προβλέπει ευελιξία σε περιπτώσεις όπου συστηματικών ελέγχων θα μπορούσε να έχει ένα δυσανάλογο αντίκτυπο στη ροή της κυκλοφορίας στα σύνορα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν, βάσει εκτίμησης κινδύνου, να αποφασίζουν να διενεργούν ελέγχους σε κάποιο στοχευμένα χερσαία και θαλάσσια σύνορα διασταυρώσεις. Η εκτίμηση κινδύνου διαβιβάζονται στον οργανισμό, που μπορεί να εκτιμήσει τον τρόπο με τον οποίο η εξαίρεση εφαρμόζεται σε την ευαισθησία της αξιολόγησης.
Η συστηματικών ελέγχων στις βάσεις δεδομένων είναι έτοιμα για μια "Hit / No hit" βάση. Αυτό σημαίνει ότι, αν το άτομο δεν παρουσιάζει κίνδυνο τότε ο έλεγχος δεν είναι εγγεγραμμένος και χωρίς περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων τους συμβαίνει. Χρησιμοποιώντας τις βάσεις δεδομένων με τον τρόπο αυτό σημαίνει ότι τα δικαιώματα των προσωπικών δεδομένων είναι μόνο προσέκρουσε σε πολύ περιορισμένο βαθμό, και δικαιολογείται από την ασφάλεια των στόχων.
Φόντο
Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σύνορα και ακτοφυλακή, όπως ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο Juncker του στην κατάσταση της Ένωσης ομιλία στις 9 Σεπτεμβρίου, αποτελεί μέρος των μέτρων υπό την ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση για να ενισχύσουν τη διαχείριση και την ασφάλεια της εε είναι εξωτερικά Σύνορα.

Την Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση που εγκρίθηκε από την επιτροπή τον Μάιο του 2015 που παρατίθεται η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαχείριση της μετανάστευσης. Ο στόχος αυτός έχει επίσης επισημανθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο σαφείς κατευθύνσεις που καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 23 Σεπτεμβρίου και 15 Οκτωβρίου.
Σε απάντηση των πρόσφατων τραγικών επιθέσεων στο Παρίσι και την αυξανόμενη απειλή από ξένα τρομοκρατική μαχητές, η επιτροπή έχει λάβει γρήγορα μέτρα για να επιταχύνει την δουλειά και την εφαρμογή των μέτρων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ασφάλειας ατζέντα.

Η σημερινή πρόταση ανταποκρίνεται στην ανάγκη να ενισχύσει την ασφάλεια τους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της εε, όπως ζήτησε από τους υπουργούς εσωτερικών στις 20 Νοεμβρίου.

 

 

Copyright © 2009 Aiginio News | All rights reserved

Top Desktop version