Aiginio News - Εφημερίδα Πιερίας

Switch to desktop

Τι περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΕΣ για τους ΟΤΑ

Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των ΟΤΑ περιλαμβάνει το προς κατάθεση πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών.

Το Σχέδιο Νόμου, που αποτελείται από 119 άρθρα, δόθηκε στην ΕΝΠΕ, την ΚΕΔΕ και στους εκπροσώπους των εργαζομένων. Εκκρεμεί η εξέτασή του από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή και από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ακολούθως θα εισαχθεί στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.

Προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα που δεν έχουν χορηγηθεί από το 2012 έως και φέτος, αποτιμώνται σε χρήμα και αποδίδονται στους δικαιούχους σε έως και 36 μηνιαίες δόσεις, αλλά πλέον σταματά η χρηματική αποτίμησή τους. Στους δικαιούχους των ΜΑΠ θα συμπεριλαμβάνονται και συμβασιούχοι.

Στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας προστίθενται οι μόνιμοι και δόκιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου, των Ο.Τ.Α. και των νομικών προσώπων αυτών. Ειδικότερα στην κατηγορία Α των ΒΑΕ με επίδομα 150 ευρώ μηνιαίως εντάσσεται το προσωπικό που απασχολείται σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, οι υδραυλικοί, τεχνίτες και εργάτες που απασχολούνται στην κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και τηλεθέρμανσης, στα αντλιοστάσια αποχέτευσης, το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, οι οδηγοί, χειριστές και εργάτες αποφρακτικών μηχανημάτων, καθώς και οι εργάτες καθαριότητας των δημοτικών νεκροταφείων.

Στην κατηγορία Β, με επίδομα 70 ευρώ, συμπεριλαμβάνονται οι ηλεκτροσυγκολλητές, οι εργάτες και τεχνίτες ψεκασμού, οι μηχανοτεχνίτες, οι ηλεκτροτεχνίτες, οι βαφείς και οι φανοποιοί.

Στην κατηγορία Γ, με 35 ευρώ/μήνα, συμπεριλαμβάνεται το εποπτικόπροσωπικό (μηχανικοί Π.Ε. και Τ.Ε.) που απασχολείται στις εγκαταστάσειςεπεξεργασίας λυμάτων.

Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει επίσης την άρση δυσμενών συνεπειών από τη διαθεσιμότητα και την υποχρεωτική κινητικότητα. Ειδικότερα, οι αποδοχές των πρώην δημοτικών αστυνομικών που επανήλθαν στις υπηρεσίες τους ή μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις του οικείου δήμου ή σε άλλους φορείς, καταβάλλονται από 11.5.2015. Επιπλέον, προβλέπεται εξαίρεση από την περικοπή της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς) του άρθρου 29 του ν. 4024/2014, των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τις υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας.

Σε περίπτωση μη επανασύστασης υπηρεσίας δημοτικής αστυνομίας, οι υπάλληλοι κατατάσσονται σε άλλες υπηρεσίες του οικείου Δήμου, με βάση τα τυπικά τους προσόντα.

Ρυθμίζεται, επίσης, το θέμα των καταταγέντων σε πίνακα διοριστέων του ΑΣΕΠ για τους οποίους ενώ έχουν εκδοθεί αποφάσεις κατανομής, δεν μπορούν εντούτοις να διοριστούν λόγω κατάργησης των αρχικών φορέων διορισμού τους.

Οι ανωτέρω μπορούν να διορίζονται ή να προσλαμβάνονται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, στον φορέα, στον οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του καταργηθέντος φορέα. Ο διορισμός ή η πρόσληψη διενεργείται σε προσωποπαγή θέση που συνιστάται με την πράξη διορισμού ή πρόσληψης.
Παρέχεται επίσης η δυνατότητα καταβολής αντιμισθίας σε όλους τους αντιδημάρχους χωρίς τους πληθυσμιακούς περιορισμούς που θέτει ο νόμος του Καλλικράτη. Για τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων προβλέπεται αποζημίωση για την κάλυψη βασικών δαπανών σχετικών με τη συμμετοχή των συμβούλων σε έως τέσσερα δημοτικά συμβούλια το μήνα. Το ύψος της αποζημίωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 4% της αντιμισθίας του δημάρχου Αθηναίων, δηλαδή 1% για κάθε συνεδρίαση.

Στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται επίσης ρυθμίσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών από ιδιώτες, για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και για την παροχή κινήτρων σε εργαζόμενους (αστυνομικούς, πυροσβέστες, γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς κ.α.) από Ο.Τ.Α. παραμεθόριων και νησιωτικών περιοχών (δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυμα διαμονής ).

Περιέχονται διατάξεις για ρυθμίσεις οφειλών προς δήμους, απόδοση χρηματικών διαθεσίμων από τον λογαριασμό για τον Φόρο Ζύθου σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, επέκταση ωραρίου προσωπικού Ο.Τ.Α. με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», ρύθμιση θεμάτων μουσικών Ο.Τ.Α. , καθώς και παράταση των υπηρεσιών των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων(ΚΕΔΗΦ) και Κέντρων Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων και των αντίστοιχων συμβάσεων του προσωπικού των προγραμμάτων αυτών.

(ΑΠΕ – ΜΠΕ)

 

Copyright © 2009 Aiginio News | All rights reserved

Top Desktop version