Aiginio News - Εφημερίδα Πιερίας

Switch to desktop

Χρεωκοπία ἤ …ἁρπακτή (καί ἀπό τό «Thomas Cook»);

AIGINIONEWS: Χρεωκοπία ἤ …ἁρπακτή (καί ἀπό τό «Thomas Cook»); AIGINIONEWS: Χρεωκοπία ἤ …ἁρπακτή (καί ἀπό τό «Thomas Cook»);

Διαβάζοντας καὶ ἀκούγοντας πολλὰ ἐνδιαφέροντα (καὶ μὴ) σχόλια διαφόρων (εἰδικῶν καὶ μή), γύρω ἀπὸ τὴν πρόσφατο (ἐπισήμως) χρεωκοπία τῆς ἑταιρείας ταξειδίων «Thomas Cook», ἀρκετές, δεύτερες σκέψεις, ἄρχισαν νὰ μὲ κατακλύζουν. 

Ὁ μεγαλύτερός μου ὅμως προβληματισμὸς ἦταν ἀναφορικῶς μὲ τὸ μέγεθος τῆς ζημίας, παγκοσμίως, ποὺ ἐπισύρει μία τέτοια (ἂς ποῦμε) χρεωκοπία. Διότι ἐκ πρώτης καὶ μόνον ὄψεως βλέπουμε τὸ πλῆγμα στὸν τουρισμό. Πίσω ὅμως ἀπὸ τὸν τουρισμὸ ὑπῆρχαν καὶ ὑπάρχουν ἁλυσιδωτὲς ἐξαρτήσεις, ποὺ ἐὰν ὁ τουρισμὸς καταῤῥεύσῃ, αὐτομάτως θὰ καταῤῥεύσουν κι αὐτές.

Ἦταν πράγματι ὅμως χρεωκοπία ὅλο αὐτό ἤ ἦταν ἕνας ἀκόμη «Δούρειος Ἵππος» πού σκοπό του εἶχε τόν πολλαπλασιασμό τῶν οἰκονομικῶν «καταστροφῶν» πού θά «δικαιολογοῦν» λογικοφανῶς ἀμέτρητα ἄλλα δεινά παγκοσμίως;
Αὐτὸ ποὺ σαφῶς γνωρίζουμε εἶναι πὼς ὁ ἐν λόγῳ ταξειδιωτικὸς κολοσσὸς δὲν ἦταν μία ἀτομικὴ ἐπιχειρησούλα, ἀλλὰ κάτι πολὺ μεγαλύτερον, ἐφ΄ ὅσον διάφορες πολυεθνικές, ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων (καί, συμφερόντων βεβαίως βεβαίως…!!!), «ἔπαιζαν» μέσῳ αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἀντιστοίχων «βιτρινῶν» ἀνᾷ τῷ πλανήτῃ μὲ τὸν νευραλγικὸ τομέα τοῦ τουρισμοῦ.
Ἂς σταθοῦμε ὅμως ἐδῶ λίγο, γιὰ νὰ κατανοήσουμε καλλίτερα τὸν πραγματικὸ ῥόλο αὐτῶν τῶν ἐπιχειρήσεων. Πρόκειται (ἐπισήμως πάντα) γιὰ κάτι ἀπρόσωπο, ποὺ σκοπό του ἔχει μόνον τοὺς τζίρους. Γιὰ αὐτὸ καὶ οἱ πολιτικὲς αὐτῶν τῶν ἑταιρειῶν ἦσαν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνουν ἀκραία ἐπιθετικές. Τόσο ἐπιθετικές, ποὺ στὸ διάβα τους ἐξαφανίζουν (ἐλέῳ κρατικῶν μηχανισμῶν ποὺ …καλό-λαδώνονται ἐνίοτε, πρὸ κειμένου νὰ συνεργοῦν στὸ νὰ ἐξαφανισθοῦν ἰθαγενῆ πιθανὰ ἐμπόδια!!!), κάθε μικρὸ ἢ μεσαῖο ἐπιχειρηματία, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἐνοχλήσῃ ὁ ἀνταγωνισμός. Ναί, μά… ὡς γνωστόν, ἀκριβῶς αὐτὴ εἶναι ἡ τακτικὴ τῶν …«περιουσίων» τοκογλύφων τοῦ κόσμου μας..
Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ αὐτῶν τῶν ἐταιρειῶν, ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ κουδουνισμένους πολιτικάντηδες καὶ Μέσα Μαζικῆς Ἐξατήσεως ὡς «ἐπενδυτές», εἶναι πὼς μὲ μικρά, ἔως κι ἀνύπαρκτα κεφάλαια, πραγματοποιοῦν «ἐπενδύσεις», μέσῳ τραπεζικῶν χρηματοδοτήσεων, ἀλλὰ μετακυλοῦν πολὺ εὔκολα (πάντα δίχως ἐνοχὲς καὶ τιμωρίες!!!), τὸ κόστος τῶν δανεισμῶν τους στοὺς χαχόλους.
Σᾶς θυμίζει κάτι αὐτό; Ἐὰν ναί, τότε σίγουρα ἔχουμε κι ἐδῶ νὰ κάνουμε μὲ …«περιουσίους» τοκογλύφους τοῦ κόσμου μας…
Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ «ἐπενδυτὲς» συνηθίζουν ἀφ΄ ἑνός, ὅταν εἰσέρχονται σὲ κάποιαν νέα ἀγορά, νὰ ἐξαφανίζουν τοὺς ἀντιπάλους τους μὲ πολλοὺς τρόπους, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὸ νὰ ῥίχνουν τόσο πολὺ τὶς τιμές, ποὺ τελικῶς νὰ μένουν μόνοι τους στὶς ἀγορές, μά, ἀφ΄ ἐτέρου, ὅταν ἀποκτήσουν μονοπωλιακὴ ἰσχύ, συνηθίζουν νὰ «βαροῦν» κανόνια, κρατῶντας ὅμως αὐτοὶ τὸ παντεσπάνι τους, ἀλλά, ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι, οἱ ἀπὸ αὐτοὺς ἐξηρτημένοι, μένουν μὲ τὸ …μακρύτερον ἀπὸ τὰ τρία.
(Πάλι κάτι μοῦ θυμίζει, ἀλλὰ ἂς μὴν τὸ κάνουμε θέμα…!!!)

Ἐννοεῖται πὼς τὰ προϊόντα τους ἔχουν ἄλλες τιμὲς σὲ χῶρες ἢδη ὑποτεταγμένες πλήρως καὶ ἄλλες τιμὲς σὲ χῶρες ὑπὸ μελλοντικῇ ὑποταγή. Γιὰ αὐτὸ καὶ βλέπουμε τὶς τεράστιες διαφορὲς σὲ τιμές, ποὺ κάτι ΙΚΕΑ, γιὰ παράδειγμα, φορτώνουν σὲ ἐμᾶς, τοὺς χαχόλους, ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς λοιποὺς Εὐρωπαίους. Συνήθεις τακτικές…
Οἱ «ἰδιαίτερες» ὑπερτιμολογήσεις τοῦ ΙΚΕΑ γιὰ τοὺς Ἕλληνες!


Καί, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ συζητᾶμε γιὰ ταξειδιωτικὲς ἐπιχειρήσεις, ἂς θυμηθοῦμε πὼς εἶναι αὐτὲς ποὺ «κλείνουν» σὲ τιμὲς ἀπίστευτα χαμηλές, ὑπέρ-πολυτελῆ ξενοδοχεία γιὰ τοὺς πελάτες τους, ὅταν οἱ «ξέμπαρκοι» τουρίστες (ἰθαγενεῖς καὶ μὴ) καλῶνται νὰ πληρώσουν δεκαπλάσια καὶ εἰκοσαπλάσια ποσὰ γιὰ τὶς ἴδιες ὑπηρεσίες.

Αὐτὸς ὁ μηχανισμὸς ἀφ΄ ἐνὸς κρατᾶ ὁμήρους ὅλους τοὺς ἐξηρτημένους ἀπὸ τοὺς «ἐπενδυτὲς» μικροὺς ἢ μεσαίους ἐπιχειρηματίες, μὰ ἐπὶ πλέον καταδικάζει ὅλους τοὺς ὑπολοίπους, ποὺ δὲν χρησιμοποιοῦν (ἢ δὲν μποροῦν νὰ χρησιμοποιήσουν) τὶς παροχὲς τῶν «ἐνδιαμέσων» αὐτῶν κολοσσῶν, νὰ «πληρώνουν τὸ μάρμαρο» τῆς ζημίας τῶν ἐξηρτημένων, ἐκ τῶν κολοσσῶν, ἐπιχειρηματιῶν.

Πρὸς τοῦτον καὶ τὸ νὰ ταξειδεύσῃ τὴν σήμερον κάποιος ἰθαγενὴς ἐντὸς τῆς χώρας του, καταντᾶ, γιὰ τοὺς περισσοτέρους ἀπὸ ἐμᾶς, ὄνειρο θερινῆς νυκτός, τὴν ἰδίαν στιγμὴ ποὺ ἀπὸ κάθε μεριὰ τοῦ πλανήτου, μὲ ἐλάχιστα χρήματα, κάποιοι ἀπολαμβάνουν παροχὲς ποὺ δὲν δικαιολογῶνται ἀπὸ τὸ κόστος πληρωμῆς.
Καὶ φθάνουμε στὸ ἐπίμαχον. Συμφώνως μὲ τὰ ὅσα ἀναφέρονται στὸν ἐγχώριο μά, κυρίως, στὸν ἀλλοδαπὸ Τύπο, ἡ ἐν λόγῳ πολυεθνικὴ ἐδῶ καὶ καιρὸ «σιγο-ψιθύριζε» τὶς προθέσεις της, ἰδίως μέσῳ τῶν χρηματιστηριακῶν πράξεων τῆς μετοχῆς της. 
Τὸ μήνυμα ἦταν ἐμφανὲς γιὰ τὸ ποῦ θὰ κατέληγε. Καὶ ἀκόμη πιὸ ἐμφανὲς εἶναι πλέον πὼς ἐδῶ ἔχουν ἐμπλακῆ πολλὰ …«περιούσια» κεφάλια…

Τυχαῖον; Ἴσως.
Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἕνας …θρῆνος ἔχει ἤδη ξεσπάση, διότι ἡ κατάῤῥευσίς της συμπαρασύρει στὴν ἄβυσσο χιλιάδες ἄλλες ἐπιχειρήσεις τοῦ αὐτοῦ ἀντικειμένου, ἰδίως ἐδῶ, στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν… Ἐπιχειρήσεις ποὺ εἴτε διότι ἦσαν «ἁλυσοδεμένες» μὲ τὸν πολυεθνικὸ αὐτὸν κολοσσὸ εἴτε διότι ἤλπιζαν πὼς θὰ προλάβουν νὰ εἰσπράξουν, ἀκόμη καὶ τὰ ψιχουλάκια ποὺ τοὺς ὑπεσχέθη ὁ …ἀφέντης τους, ἀλλὰ ἔμειναν μὲ τὶς ἐλπίδες, τὰ ὄνειρα καὶ τὸ …χρέος!!!
Φυσικὰ κι ἐδῶ ἀναγνωρίζουμε κάτι ἀπὸ τὰ «κρᾶχ» ποὺ ἔστησαν τὰ …«περιούσια» σαπρόφυτα κατὰ τῶν Ἀμερικανῶν καὶ τῶν Εὐρωπαίων, τοῦ περασμένου αἰῶνος.

Ἐπισήμως δὲν θὰ εἰπωθῆ κάτι ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, διότι δὲν πρέπει νὰ συνδέουμε μεταξύ τους γεγονότα καὶ τακτικές. Αὐτὰ εἶναι γιὰ τοὺς …συνωμοσιολόγους. Γιὰ τοὺς πολλούς, ἐμᾶς, τοὺς χαχόλους ἰσχύει ἡ …τυχαιότης.
Ὅλα βάσει «τυχαιότητος» συμβαίνουν στὸν πλανήτη καὶ δὲν ὑποκρύπτουν κάποιον συγκεκριμένο σχεδιασμὸ ποὺ ἀποβλέπει στὸν νὰ δουλοποιηθοῦν ἅπαντες στὸν πλανήτη πλήρως.
Ἕτσι κι ἀλλοιῶς ὅλοι ἐμεῖς οἱ χαχόλοι χρωστοῦμε παντοῦ, ἀκόμη καὶ τῆς …Μιχαλοῦς.

Ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἔχουμε ἄπαντες ἀποδεχθῆ πὼς ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει «χρέος», πρέπει καὶ νὰ πληρώσουμε…
Ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ τὸ χρῆμα ἐκδίδεται ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μᾶς φορτώνουν τὸ κάθε εἴδους «χρέος»…
Ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ὑπάρχουν «ἡμερομηνίες λήξεως» στὶς κατὰ τόπους εὐημερίες…
…ἂς «στρωθοῦμε» στοὺς καναπέδες μας γιὰ νὰ «ἀπολαύσουμε» τὸ ποῦ ἀκριβῶς θέλουν νὰ ὁδηγήσουν κάποια σαπρόφυτα τὴν ἀνθρωπότητα. Διότι, ἐπὶ τοῦ παρόντος (καὶ μόνον) δὲν μποροῦμε νὰ κάνουμε κάτι ἄλλο, ἀπὸ τὸ νὰ ἀναμένουμε.
Φιλονόη
Υ.Γ. 1. Κατ’ ἐμὲ ἀγαπητοί μου πρόκειται γιὰ «ἁρπακτή». Κατ’ ἐμὲ λέμε!!!
Υ.Γ.2. Μεγάλη ἐντύπωσις προκαλεῖται ἀπὸ τὶς ἀρνήσεις γιὰ ἐπὶ πλέον χρηματοδότησιν, ἐκ τῆς ἀγγλικῆς κυβερνήσεως. Πῆραν πολλά οἱ «ἐπενδυτές» ἤ ὄχι; Θὰ πρέπη κάποιαν στιγμὴ νὰ τὸ ἐρευνήσουμε κι αὐτό, ὅταν κι ἐφ΄ ὄσον φυσικὰ θὰ ἀποκαλυφθοῦν περισσότερα.

 

Copyright © 2009 Aiginio News | All rights reserved

Top Desktop version