Aiginio News - Εφημερίδα Πιερίας

Switch to desktop

Αξιοπρεπείς συνθήκες στέγασης και κοινωνικής ένταξης των Ρομά στην Κατερίνη

Στο πλαίσιο της Εθνικής Πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας. Ανοίγει ο δρόμος για ευρείες μετεγκαταστάσεις καταυλισμών Ρομά σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την εθνική πολιτική του υπουργείου Εργασίας με πόρους που έχουν δεσμευτεί, με σκοπό την εξάλειψη των διακρίσεων και την κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Εργασίας για τον δήμο Κατερίνης

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού που έχει εκπονήσει το Υπουργείο,στον Δήμο Κατερίνης θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα η μετεγκατάστασηγια 50 οικογένειες, δηλαδή περίπου250 άτομα.

Η επιλογή της θέσης του οικισμούστον Πέλεκα έχει γίνει από τους ίδιους στο παρελθόν, ενώ το μεγαλύτερο μέρος είναι μόνιμα εγκατεστημένοι κάτοικοι. Ο οικισμός βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχή και αποτελείται από πρόχειρα καταλύματα (παράγκες και παραπήγματα). Ο οικισμός δε διαθέτει αποχετευτικό δίκτυο ομβρίων και ακαθάρτων, δεν υφίσταται ασφαλτόστρωση, ενώ ανεπαρκής είναι και η αποκομιδή απορριμμάτων. Η ηλεκτροδότηση γίνεται με γεννήτριες, ή με δανεισμό ηλεκτρικού ρεύματος. Βασική απασχόληση αποτελεί η συλλογή ανακυκλώσιμών υλικών, το πλανόδιο εμπόριο, ενώ τα ποσοστά ανεργίας είναι εξαιρετικά υψηλά. Περιστασιακά απασχολούνται και σε αγροτικές εργασίες.

Οργανωμένοι χώροικαι εξατομικευμένη στήριξη για την κοινωνική ένταξη

Η παρέμβαση που πρόκειται να υλοποιηθεί, στα πλαίσια της ολιστικής προσέγγισης, περιλαμβάνει την δημιουργία οργανωμένου χώρου στέγασης σε δημοτική έκταση με υποδομές οδοποιίας, κοινόχρηστων χώρων και δίκτυα κοινής ωφέλειας, και την εγκατάσταση του πληθυσμού στον διαμορφωμένο χώρο. Η διαμονή στο νέο αυτόν χώρο κοινωνικής κατοικίας θα διέπεται από κανονισμό που θα τηρείται από τους ωφελουμένους και θα υποστηρίζεται από Παράρτημα Ρομά και Ομάδα Διαχείρισης του χώρου, δομές κατάλληλα στελεχωμένες με ειδικό προσωπικό αλλά και τη συμμετοχή Ρομά.Η μετεγκατάσταση σε συγκροτήματα κοινωνικής κατοικίας, θα γίνει υπό την εποπτεία και διαχείριση του δήμου. Θα παρέχεταιμία ευρεία γκάμα υπηρεσιών υποστήριξης ειδικά των νέων και των γυναικών Ρομά προκειμένου να γίνει εφικτή η ενδυνάμωσή τους ώστε να καταστεί δυνατή η σταδιακή διασπορά των ατόμων-οικογενειών στον ευρύτερο αστικό και κοινωνικό ιστό με τελικό στόχο την πλήρη κοινωνική τους ένταξη.

Στόχος η πλήρης κοινωνική ενσωμάτωση

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, μέσω της Ειδικής Γραμματείας για την κοινωνική ένταξη των Ρομά, προωθεί τις δυο βασικές παρεμβάσεις που αφορούν στη στεγαστική υποστήριξη και την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά, σύμφωνα με το Νόμο 4483/2017, στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης για την κοινωνική ένταξη των Ρομά.

Ο ρόλος του δήμου

Στην κατεύθυνση της διασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών στέγασης και της κοινωνικής ένταξης του συνόλου των ωφελουμένων, η προσωρινή μετεγκατάσταση σε κατάλληλα οργανωμένους χώρους αποτελεί παρέμβαση μεταβατικού χαρακτήρα. Ο δήμος παραχώρησετην έκταση, ηΕιδική Γραμματεία εκπόνησε το σχεδιασμό του οικισμού με την υποστήριξη τεχνικής ομάδας που απαρτίζεται από αρχιτέκτονες και μηχανικούς σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους Δήμους.Ο Δήμος με βάση το σχεδιασμό υλοποιεί μελέτες υποδομών κοινής ωφέλειας, μεριμνά για την εγκατάσταση οικίσκων και τη σύνδεσή τους με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, οργανώνει και εποπτεύει τη λειτουργία των χώρων μετεγκατάστασης, ενώπαρέχειυπηρεσίες στεγαστικής υποστήριξης, υπηρεσίες για την οργάνωση και διαχείριση του χώρου καθώς καιυποστηρικτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της ολιστικής παρέμβασης για την κοινωνική ένταξη.

Η ταυτότητα του έργου

Το έργο αφορά στην δημιουργία οργανωμένου χώρου προσωρινής μετεγκατάστασης, σε δημοτική έκταση με κοινόχρηστους χώρους, υποδομές οδοποιίαςκαι δικτύων κοινής ωφέλειας, για 50 οικογένειες, συνολικά περίπου 250 άτομα. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει γιαυποδομές700.000ευρώ, για τους οικίσκους1.500.000ευρω.Ο συνολικός είναι2.200.000 ευρώ. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2018.

Παρεμβάσεις σε 19 ακόμη δήμους

Η Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά προετοιμάζει την ενεργοποίηση παρεμβάσεων σε 19 ακόμη Δήμους της χώρας έχοντας ήδη εξειδικεύσει, σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Δήμους, παρεμβάσεις γιατις μετεγκαταστάσεις. Το ποσό των παρεμβάσεων ανέρχεται περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Επιπροσθέτως μέσω οριζόντιων παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) οι Περιφέρειες θα προβούν το προσεχές διάστημα σε δράσεις απασχόλησης, επιδότησης ενοικίου κ.α., ενδεικτικού κόστους 53 εκατ. ευρώ.

 

Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα

Βουλεύτρια Πιερίας-ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Γραμματέας Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων

Copyright © 2009 Aiginio News | All rights reserved

Top Desktop version