Aiginio News - Εφημερίδα Πιερίας

Switch to desktop

Αρχείο

ΕΛΛΑΔΑ :Διαχείριση αποβλήτων

Η παρέμβαση της Σοφίας Σακοράφα στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου για τους ΧΥΤΑ

 

Συνεδρίασε την Πέμπτη 16 Απριλίου η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (PETI) και ασχολήθηκε με την “παρακολούθηση των συστάσεων στο πλαίσιο της έκθεσης για τη διερευνητική επίσκεψη στην Ελλάδα (18 - 20.09.2013) όσον αφορά στη διαχείριση αποβλήτων στην Αττική, την Πελοπόννησο, τη Θεσπρωτία και την Κέρκυρα” και συγκεκριμένα τους ΧΥΤΑ Φυλής, Γραμματικού, Μεγαλόπολης, Ερμιόνης και Λευκίμμης.

 

Στην παρέμβαση της η Ευρωβουλευτής Σοφία Σακοράφα, μέλος της Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να παραμένουν “υποψιασμένοι στα νομικά τεχνάσματα που χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση προκειμένου να αποφύγει την συμμόρφωσή της με τις συστάσεις της Επιτροπής”, επεσήμανε τη σαφή αλλαγή στην πολιτική διαχείρησης των αποβλήτων στην Ελλάδα και ζήτησε να παραμείνουν οι αναφορές ανοιχτές.

“Κυρία πρόεδρε,

Η επίσκεψη των μελών της Επιτροπής Αναφορών στην Ελλάδα στις 18-20/9/2013 βοήθησε και συνέβαλε στο να αποκτήσει η Επιτροπή σαφή εικόνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αυτών των περιοχών που αποτυπώνονται στις αναφορές που εξετάζουμε σήμερα.

Από τότε και μέχρι σήμερα υπάρχουν νέα σημαντικά δεδομένα

1. Η Ελλάδα δεν έχει ολοκληρώσει τη σύνταξη του "Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης και σχεδίου Πρόληψης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98 που θα οδηγήσουν στην τροποποίηση των περιφερειακών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων.

2. Η Περιφέρεια Αττικής δήλωσε ότι ακυρώνει τους 4 διαγωνισμούς για τη δημιουργία 4 εργοστασίων διαχείρισης αποβλήτων στην Αττική (ένα εκ των οποίων και στο Γραμματικό).

3. Το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 2000-2006 που χρηματοδότησε αρχικά το έργο του Γραμματικού, ζητά την επιστροφή των χρημάτων που έχουν εκταμιευθεί, καθώς αποδέχεται την άποψη της Επιτροπής ότι το έργο παραβιάζει τις περιβαλλοντικές  Ευρωπαϊκές οδηγίες.

4. Η Ελλάδα καταδικάστηκε για τη λειτουργία των παράνομων χωματερών (υπόθεση C378/13 απόφαση ΔΕΕ στις 2/12/15)

Και ενώ η επιτροπή για το Γραμματικό αναγνώρισε ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου δεν έχει λάβει υπόψη της τη νομοθεσία της Ε.Ε. και ειδικότερα την οδηγία 2008/1 Ε.Κ., και γι' αυτό απαιτείται αναθεώρηση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ αποδέχεται την ύπαρξη ρεμάτων και συστήνει τη διενέργεια γεωτρήσεων ελέγχου υδάτων, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν πραγματοποιήθηκαν οι γεωτρήσεις για να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και δεν έγινε και καμία αναθεώρηση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Το έργο λοιπόν δεν μπορεί να εκπληρώσει τις απαιτήσεις της οδηγίας 2008/1 ακόμα κι αν επιχειρηθεί να αναμορφωθεί ολικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά.

Η Ελλάδα σήμερα έχει χαράξει την πολιτική της για την διαχείριση των αποβλήτων αίροντας τη σωστή επισήμανση  της Επιτροπής που διαπίστωσε "έλλειψη συνεκτικού πολιτικού οράματος ή πραγματικού σχεδιασμού όσον αφορά στην διαχείριση των αποβλήτων".

Με βάση όλα αυτά έργα όπως ο ΧΥΤΑ Γραμματικού κρατούν  την χώρα δέσμια σε παρωχημένες πολιτικές γιγάντιων έργων, που έχουν σχεδιαστεί χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες και οδηγίες της Ε.Ε.,  έργα που βλάπτουν και μολύνουν το περιβάλλον και επιδρούν αρνητικά στην υγεία των πολιτών με σχεδιασμούς που οδηγούν στην απώλεια αισθήματος δικαίου από τους πολίτες, ενισχύοντας έτσι την καχύποπτη και δύσπιστη στάση των πολιτών απέναντι στο κράτος και τις αρχές του.

Για τον χώρο υγειονομικής ταφής της Φυλής και για τον αντίκτυπο που έχει στο περιβάλλον και στην υγεία των κατοίκων της περιοχής, η Επιτροπή είχε ζητήσει να γίνει επιδημιολογική και τοξικολογική μελέτη η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Για τον χώρο υγειονομικής ταφής της Μεγαλόπολης και για τους λόγους που αναφέρονται τόσο στην αναφορά όσο και στην έκθεση της Επιτροπής έχει ήδη κινηθεί από την commission διαδικασία επί παραβάσει της οδηγίας 2011/92 ΕΚ.

Για την αναφορά για τις δραστηριότητες του δήμου Ερμιόνης της Β.Α. Πελοποννήσου επίσης έχει κινηθεί από την commission διαδικασία επί παραβάσει της οδηγίας  91/271 για την επεξεργασία των λυμάτων.

Στο Καρβουνάρι και στη Λευκίμμη έχει ζητηθεί να γίνουν γεωτρήσεις προκειμένου να ελεγχτούν τα υπόγεια ύδατα, μέχρι σήμερα δεν έχουμε ενημέρωση.

Με δεδομένο λοιπόν ότι:

Α) η Ελλάδα βρίσκεται στην τελική ευθεία υποβολής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης και μείωσης παραγόμενων αποβλήτων,

Β) ότι τα παραπάνω σχέδια θα επηρεάσουν τους περιφερειακούς σχεδιασμούς της Αττικής και της χώρας,

Γ) ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί οι συστάσεις που έθεσε η Επιτροπή Αναφορών σχετικά με το ΧΥΤΑ Γραμματικού

Προτείνω να παραμείνουν ανοιχτές όλες οι αναφορές ώστε να ενημερωθεί η Επιτροπή Αναφορών σχετικά με το  Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης και μείωσης παραγόμενων αποβλήτων και να παρακολουθήσει την εξέλιξη ως προς τις υποδείξεις την Επιτροπής μας.

Κυρία Πρόεδρε,

Θεωρώ ότι η Επιτροπή μας δεν πρέπει να περιορίζεται σε συστάσεις και μόνο, θεωρώντας ότι εκπληρώνει τα καθήκοντά της και πρέπει να παρακολουθεί την υλοποίηση των συστάσεών της.

Πόσω μάλλον για θέματα που αφορούν στην υγεία των κατοίκων αυτών των περιοχών αλλά και όχι μόνο.

Πρέπει να υπερασπιζόμαστε αυτό μας τον ρόλο σαν το τελευταίο καταφύγιο των πολιτών με ιδιαίτερη αυστηρότητα και να είμαστε εξαιρετικά υποψιασμένοι στα νομικά τεχνάσματα που χρησιμοποιεί κάθε κυβέρνηση προκειμένου να αποφύγει την συμμόρφωσή της με τις συστάσεις της Επιτροπής.”

 

Copyright © 2009 Aiginio News | All rights reserved

Top Desktop version