Aiginio News - Εφημερίδα Πιερίας

Switch to desktop

Αρχείο

ΠΙΕΡΙΑ : Με το πρόγραμμα ERASMUS μαθητικές αποστολές στο 3ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης

 

Το 3ο Γενικό Λύκειο Κατερίνης, από την Κυριακή 3 Μαΐου και για μια εβδομάδα, θα φιλοξενήσει μαθητικές αποστολές από Ιταλία, Γαλλία, Ρουμανία και Τουρκία, συνολικά 36 μαθητές και εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο συνεργασίας σχολείων ενταγμένης στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, που έχει τον τίτλο: «Bridges». Πρόκειται για διακρατική σχολική σύμπραξη που υλοποιείται στη διετία 2014-2016, αφορά τη συνεργασία για καινοτομία και...

 

ανταλλαγή καλών πρακτικών και στρατηγικών μεταξύ σχολείων και σχετίζεται με την απασχόληση και τις ευκαιρίες επιχειρηματικότητας σε κάθε χώρα. Η επίσκεψη στην Ελλάδα αποτελεί τη δεύτερη συνάντηση εργασίας του προγράμματος και ακολουθεί μετά την πρώτη συνάντηση των εταιρικών σχολείων που έγινε στην πόλη Baia Mare της Ρουμανίας το Μάρτιο του 2015.

Σε κάθε συνάντηση οι μαθητές εργάζονται ομαδικά πάνω σε θέμα που έχει ήδη αποφασίσει, ανακοινώσει και οργανώσει κάθε φορά η χώρα- οικοδεσπότης, σχετικό πάντα με τη δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων (σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων – business plan) που θα παράγουν, θα μεταποιούν, θα εμπορεύονται ή θα διακινούν προϊόντα ή ιδέες που προωθούν την επιχειρηματικότητα της τοπικής τους κοινωνίας. Το θέμα που έχει ορίσει το ελληνικό σχολείο και στο οποίο έχουν ήδη συνεργαστεί, έχουν δουλέψει και θα ολοκληρώσουν με την επίσκεψή τους εδώ τα εταιρικά σχολεία, έχει τίτλο: «Biological agricultural products: production, standardization, processing and promotion» (Βιολογικά αγροτικά προϊόντα: παραγωγή, προτυποποίηση, μεταποίηση και προώθηση).

Η εργασία των μαθητών στη διάρκεια της συνάντησης θα γίνει σε «εργαστήρια σε ομάδες» (workshops), τα οποία θα λάβουν χώρα στο μεγαλύτερο μέρος τους στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κατερίνης. Σε κάθε ομάδα συμμετέχουν μαθητές από όλες τις συνεργαζόμενες χώρες και η γλώσσα εργασίας θα είναι τα Αγγλικά. Ταυτόχρονα έχουν προγραμματιστεί σεμινάρια - διαλέξεις από εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου του τόπου μας και ειδικούς επιστήμονες, μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας κ.ά. αλλά και εξορμήσεις- επισκέψεις σε περιοχές της Πιερίας με φυσικό, πολιτιστικό και ιστορικό ενδιαφέρον.

Στην παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος που έχει συσταθεί στο 3ο ΓΕΛ, συμμετέχουν 14 εκπαιδευτικοί του σχολείου. Για την αρτιότερη διοργάνωση της συνάντησης αλλά και τη διεκπεραίωση του προγράμματος, το σχολείο επεδίωξε και ανέπτυξε συνεργασία με πολλούς τοπικούς φορείς και αρχές όπως την Αντιπεριφέρεια Πιερίας, το ΤΕΙ Κατερίνης – τμήμα Logistics, το Επιμελητήριο Πιερίας, το Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, το ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου, το Μουσικό Σχολείο κ.ά., με ορισμένες τοπικές επιχειρήσεις και ειδικούς επιστήμονες. Επίσης το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε από φορείς εκτός Πιερίας όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Επαγγελματική Κατάρτιση (CEDEFOP, εγκατεστημένο στη Θεσσαλονίκη), το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης Europedirect και επιστήμονες – ερευνητές του Α.Π.Θ και του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ).

Απώτερος και φιλόδοξος στόχος και σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς είναι να συγκεντρωθούν και να συζητηθούν στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο , να διατυπωθούν νέες ιδέες, καινοτόμες πρακτικές και γιατί όχι, να υιοθετηθούν και να προωθηθούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Στη φάση αυτή του προγράμματος συμμετέχουν από το σχολείο στις ομάδες εργασίας 12 μαθητές της Α΄ Λυκείου. Οι μαθητές έχουν ήδη δουλέψει στις ομάδες τους μέσα από τα «κοινωνικά δίκτυα» και έχουν ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της εργασία τους. Με ανυπομονησία περιμένουν να γνωριστούν και να συνεργαστούν από κοντά με τους αντίστοιχους μαθητές των σχολείων των άλλων χωρών και να συνεχίσουν αυτό το πολύ σημαντικό για την καλλιέργεια της ευρωπαϊκής συνείδησης και συνεργασίας εγχείρημα.

Από το 3ο ΓΕΛ Κατερίνης

Copyright © 2009 Aiginio News | All rights reserved

Top Desktop version