Aiginio News - Εφημερίδα Πιερίας

Switch to desktop

Τα μέτρα λιτότητας παραβιάζουν θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές και θίγουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του ανθρώπου

Συνάντηση της Προέδρου της Βουλής, Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Γιώργο Σταυρόπουλο.

Η υποβάθμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την εφαρμογή των μέτρων λιτότητας και το περιεχόμενο της Δήλωσης που εξέδωσε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), σχετικά με την επίδραση των συνεχιζόμενων μέτρων λιτότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα, συζητήθηκαν στη συνάντηση που είχε στη Βουλή, η Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τον Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, κ. Γιώργο Σταυρόπουλο.

 

Μεταξύ άλλων, στη δήλωσή της η ΕΕΔΑ υπογραμμίζει ότι «τα μέτρα λιτότητας παραβιάζουν θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές και θίγουν συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα του ανθρώπου, όπως την αρχή της ισότητας και την ειδικότερη έκφραση αυτής, ήτοι την συνεισφορά των πολιτών στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους, τα δικαιώματα σε ισότιμη πρόσβαση στην παιδεία, στην ιδιοκτησία, στην υγεία, το δικαίωμα στην εργασία και στην κοινωνική ασφάλιση, τη συνδικαλιστική ελευθερία, την αρχή της αναλογικότητας, την αρχή της κοινωνικής αλληλεγγύης καθώς και την αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. Προσβάλλουν την αξία του ανθρώπου, ο σεβασμός και η προστασία της οποίας αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας, δυσχεραίνουν σοβαρά την ανάπτυξη της προσωπικότητας καθενός, κλονίζουν το κοινωνικό κράτος δικαίου και υπονομεύουν την οικονομική ανάπτυξη της χώρας». Επισημαίνει επίσης ότι «αρμόδια ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα διαπιστώνουν ότι τα μέτρα λιτότητας παραβιάζουν ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανόνες ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παράλληλα τονίζουν ότι οι όροι χρηματοδότησης των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ή άλλων μηχανισμών, ευρωπαϊκών ή διεθνών, οικονομικής ή χρηματοπιστωτικής στήριξης ενός Κράτους δεν μπορούν να παρακάμπτουν την υποχρέωση σεβασμού των κανόνων του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου δικαιωμάτων του ανθρώπου, ιδιαίτερα όταν δεσμεύει εξίσου και Κράτη που μετέχουν στους μηχανισμούς αυτούς, όπως τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

 

Με το πέρας της συνάντησης, η Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Ζωή Κωνσταντοπούλου υπογράμμισε ότι έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία το γεγονός ότι η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που είναι ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας, τοποθετείται εδώ και πέντε χρόνια με πολύ  σαφή, συγκεκριμένο και εμπεριστατωμένο τρόπο, ως προς τις διαρκείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά και της δημοκρατικής διαδικασίας, από τις πολιτικές που επισπεύδονται στο πλαίσιο των μνημονίων.

 

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «Ήταν ιδιαίτερης σημασίας το γεγονός ότι στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας τόσο η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσο και μια σειρά από διεθνείς οργανισμούς, διεθνή όργανα, εθνικές και διεθνείς αρχές, με σαφή τρόπο, είπαν αυτό που και η Εθνική Επιτροπή λέει με την πρόσφατη δήλωση της, ότι δηλαδή δεν είναι ανεκτό στο όνομα της δημοσιονομικής προσαρμογής να συρρικνώνονται και να καταρρακώνονται ανθρώπινες υπάρξεις, κοινωνικά, ατομικά, θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες. Δεν είναι ανεκτό στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να δοκιμάζεται η Δημοκρατική λειτουργία και οι θεμελιώδεις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος στις οποίες ανήκουν και εντάσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό ιδρύει ευθύνη, ιδίως των διεθνών θεσμών που συμμετέχουν στη διαδικασία επίσπευσης των μνημονίων, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, να αναλογιστούν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προκαλούνται από τις προωθούμενες πολιτικές»

 

Η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε με ιδιαίτερη έμφαση το γεγονός ότι η ΕΕΔΑ προέβη σε διεθνή δημοσιοποίηση της Δήλωσής της, «ιδίως προς τους υπευθύνους των λεγομένων “Θεσμών”, των διεθνών οργανισμών που αυτή τη στιγμή προωθούν παραβιαστικές των δικαιωμάτων πολιτικές». Επεσήμανε, επίσης, ότι η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία μηχανισμών αξιολόγησης των επιπτώσεων αυτών των πολιτικών, στα ανθρώπινα δικαιώματα, την οποία χαρακτήρισε ως πρόταση ευθύνης.

 

Ανακοίνωσε ότι θα αναλάβει, ως Πρόεδρος της Βουλής, «πρωτοβουλίες προκειμένου η πρόταση αυτή να γίνει πράξη, γιατί πράγματι δεν μπορεί να αποτιμώνται μόνο οι οικονομικές συνέπειες των πολιτικών, δεν μπορεί να αποτιμώνται σε επίπεδο περιβαλλοντικής  νομοθεσίας, οι περιβαλλοντικές συνέπειες και να μην αποτιμάται εκείνο που αποτελεί από τα ανεκτίμητα κεκτημένα του σύγχρονου δημοκρατικού πολιτισμού, η επίπτωση συγκεκριμένων πολιτικών στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα είναι, λοιπόν, μια πρωτοβουλία που θα αναλάβει η Βουλή ανταποκρινόμενη ακριβώς σ’ αυτή την πολύ σωστή και σοφή πρόταση της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του  Ανθρώπου». 

 

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΕΕΔΑ, Γιώργος Σταυρόπουλος, δήλωσε: «Με μεγάλη μου χαρά είδα σήμερα την Πρόεδρο της Βουλής, η οποία είχε την καλοσύνη να με καλέσει και να συζητήσουμε πάνω στα θέματα, στα οποία αναφέρθηκε προηγουμένως, δηλαδή στη Δήλωση την οποία έκανε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, όσον αφορά στις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας.  Οι επιπτώσεις όπως φαίνεται και από τη δήλωση την οποία έχουμε διανείμει στον Τύπο, κι έχουμε δώσει προεχόντως στους επίσημους φορείς της Πολιτείας, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό, στους Υπουργούς, στους Βουλευτές. Με αυτή την προσπάθεια θέλαμε να αναδείξουμε το γεγονός ότι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχουν φτάσει πλέον στην Ελλάδα σε ένα τέτοιο σημείο προσβολής, που πραγματικά κανείς δύσκολα μπορεί να την περιγράψει. Είναι μια κατάσταση εξαιρετικά δυσμενής, από τα μέτρα λιτότητας, κατά την οποία θίγονται μια σειρά από δικαιώματα τόσο κοινωνικά όσο και ατομικά. Ο κύριος, όμως, λόγος για τον οποίο έγινε  αυτή η προσπάθεια είναι για να απευθυνθούμε προς τους ξένους οι οποίοι παίρνουν πολλές φορές την πρωτοβουλία για τις διεθνείς συμβάσεις του δανεισμού, και που πολλές φορές αγνοούν το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να προΐστανται σε αυτή την προσπάθεια και όχι να έπονται». Πρόσθεσε πως «τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αιώνια, έχουν διακηρυχθεί από τα Ηνωμένα Έθνη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν πάρα πολλές διεθνείς συμβάσεις και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης λειτουργούν Θεσμοί και το Συμβούλιο της Ευρώπης που τα κατοχυρώνουν. Πρέπει λοιπόν και στη χώρα μας να κατοχυρωθούν ακόμα περισσότερο, να πάψουν οι προσβολές έτσι ώστε και ο Έλληνας πολίτης να νιώσει καλύτερα σε αυτόν τον τόπο».

 

 

 

Copyright © 2009 Aiginio News | All rights reserved

Top Desktop version