Aiginio News - Εφημερίδα Πιερίας

Switch to desktop

Αυθαίρετα: Πώς μπορείτε να γλιτώσετε έως και 50% από το πρόστιμο

Ξεκίνησε να λειτουργεί, από χθες το απόγευμα, η εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για το συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα

 με εργασίες και υλικά ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας.

Αυτό σημαίνει, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», ότι οι ενδιαφερόμενοι, είτε πρόκειται να ενταχθούν στο νόμο είτε έχουν ήδη ενταχθεί και έχουν καταβάλει δόσεις, μπορούν να εκπέσουν μέχρι και στο 50% του συνόλου των προστίμων που προβλέπονται με την υπαγωγή στο ν. 4178/13, εάν προχωρήσουν σε εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ή στατικής επάρκειας των αυθαιρέτων που αφορούν τα πρόστιμα.

Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης κτιρίου με αυθαιρεσίες που έχει ενταχθεί στο νόμο και έχει καταβάλει το 50% των προστίμων μπορεί να «γλιτώσει» το υπόλοιπο των προστίμων με την ενεργειακή αναβάθμιση ή στατική επάρκεια του αυθαιρέτου του. Έτσι, θα είναι διπλά «κερδισμένος», αφού και θα νομιμοποιήσει το αυθαίρετό του και θα το αναβαθμίσει ενεργειακά ή στατικά, που έτσι κι αλλιώς υποχρεούται από το νόμο.

Δεν επιστρέφεται το επιπλέον ποσό

Πάντως, σύμφωνα με την ίδια πηγή, διευκρινίζεται ότι ο ν. 4178 δεν προβλέπει επιστροφή χρημάτων, εάν έχουν ήδη εξοφληθεί τα πρόστιμα.

Έτσι, κάποιος που έχει εξοφλήσει το 70% των προστίμων δεν έχει πλέον τη δυνατότητα να εκπέσει πέραν του 30%, εφόσον βέβαια προβεί στις σχετικές εργασίες. Εάν, δε, έχει εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό των προστίμων δεν δικαιούται καμία έκπτωση.

Όπως και να “χει, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό, που μίλησε στον «Ελεύθερο Τύπο», πρόκειται για μία εφαρμογή που δίνει στους πολίτες ένα επιπλέον κίνητρο να συνεργαστούν με το μηχανικό τους και να ενταχθούν στις ρυθμίσεις του νόμου 4178 για τα αυθαίρετα, οι διατάξεις του οποίου πρόσφατα κρίθηκαν συνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 4178/2013, δύναται να καθορίζεται συμψηφισμός των ποσών που καταβάλλονται για αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς και για τη στατική επάρκεια αυτών, επί κατασκευών προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται στον παρόντα νόμο και έως το ποσοστό 50% του προβλεπόμενου του ειδικού προστίμου.

Δεν αφορά αυτούς που έχουν επιδοτηθεί

Διευκρινίζεται ότι η απόφαση δεν εφαρμόζεται σε κτίρια οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει για αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ενωση προγράμματα που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της στατικής τους επάρκειας.

Παρεμβάσεις – εκπτώσεις

Οι παρεμβάσεις μπορεί να αφορούν τόσο στο κέλυφος του κτιρίου, περιλαμβανομένων των ανοιγμάτων, όσο και στα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και προδιαγραφές για τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Για το συμψηφισμό λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για αγορά υλικών – εξοπλισμού, καθώς και για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης – αποκομιδής, τοποθέτησης – εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων κ.λπ., καθώς και για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής επιθεώρησης. Στις ανωτέρω δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Ο συμψηφισμός διενεργείται για ποσό έως 50% του ειδικού προστίμου, μη συμπεριλαμβανομένου του σχετικού παράβολου, και εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτιρίου κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτιρίου αναφοράς.

Η συνδρομή των προϋποθέσεων διαπιστώνεται αποκλειστικά κατόπιν διενέργειας δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων στο κτίριο. Η πρώτη λαμβάνει χώρα μετά την υπαγωγή του κτιρίου στις ρυθμίσεις του ν. 4178/2013 και πριν την έναρξη των παρεμβάσεων και η δεύτερη μετά την ολοκλήρωση αυτών για τη διαπίστωση της ορθής υλοποίησής τους.

Ποια έξοδα εντάσσονται σε συμψηφισμό

Όσον αφορά στον συμψηφισμό του ειδικού προστίμου για στατική ενίσχυση προβλέπεται για κτίρια που κατασκευάστηκαν προ του 2003.

Οι παρεμβάσεις αφορούν στην επισκευή – αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντα οργανισμού και υλοποιούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και προδιαγραφές που ισχύουν για τις υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις φέρουσας ικανότητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ) ή σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, μετά από μελέτη και τεχνική έκθεση από αρμόδιο μηχανικό. 

Στον συμψηφισμό εντάσσονται δαπάνες για αγορά υλικών – εξοπλισμού, καθώς και για πρόσθετες εργασίες για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων, όπως εργασίες αποξήλωσης – αποκομιδής, τοποθέτησης – εγκατάστασης, αποκατάστασης, τοποθέτησης ικριωμάτων, κ.λπ., για την αποζημίωση για τους απαιτούμενους ελέγχους δόμησης και για τις μελέτες στατικής επάρκειας και στατικής ενίσχυσης. Στην αμοιβή των μηχανικών για τη σύνταξη των ως άνω μελετών δύναται να συμψηφίζεται μέγιστο ποσοστό ίσο με το 5% του 50% του ειδικού προστίμου. Στις ανωτέρω δαπάνες συμψηφισμού δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Για τον υπολογισμό της σχετικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το τιμολόγιο της Απόφασης του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τιμολόγιο υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές (σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα, κατολίσθηση) και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής».

Σημειώνεται τέλος ότι, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία του ΤΕΕ, έχουν ήδη καταγραφεί περίπου 886.000 ιδιοκτησίες με αυθαιρεσίες, από τις οποίες έχουν ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου περίπου 581 χιλιάδες ακίνητα.

Copyright © 2009 Aiginio News | All rights reserved

Top Desktop version